Dotační poradenství a možnosti rozvoje pro podnikatele, obce, školy a neziskovky
Bezplatná konzultace
774 230 210

Výběrová řízení

Služby pro zadavatele

Konzultace a kompletní zajištění celého průběhu veřejných zakázek dle zákona č. 137/2006, o veřejných zakázkách (dále také „zákon“), ve znění pozdějších předpisů, případně mimo režim zákona, a to včetně poradenské činnosti.

  • Správa profilu zadavatele (uveřejňování dokumentů a listin na profilu zadavatele)
  • Veřejné zakázky v režimu zákona
  • Veřejné zakázky mimo režim zákona
  • Poradenství v případě, že si VŘ připravujete sami
  • Kontrola dokumentace veřejné zakázky (před i po)

Služby pro uchazeče či zájemce

Konzultace a zpracování nabídky uchazeče o veřejnou zakázku v souladu se zákonem a zadávacími podmínkami.

Audit / kontrola veřejných zakázek

Zahrnuje kontrolu dokumentace veřejné zakázky dle zákona, popř. dle předpisů, rozhodnutí, pravidel, směrnic, norem apod., týkajících se plnění předmětu veřejné zakázky, které nemají přímo povahu zákona, vyhlášky či nařízení jakožto obecně závazných právních předpisů, kterými je povinen se zadavatel řídit a které si pro takové případy vytvořil a přijal.