Dotační poradenství a možnosti rozvoje pro podnikatele, obce, školy a neziskovky
Bezplatná konzultace
774 230 210

Strategie a rozvoj

Program rozvoje obce

Program rozvoje obce (PRO) je základním koncepčním dokumentem pro řízení rozvoje obce.  Jedná se o strategický plán obce, který obsahuje obecní:

 • Vize (dlouhodobý strategický pohled na obec za 10 – 20 let)
 • Cíle
 • Opatření (soubor aktivit)
 • Aktivity na období platnosti programu

PROČ MÍT ZPRACOVÁNO PRO?

PRO je cestou k plánování dalšího rozvoje obce. Pokud víte, jaký máte v obci cíl, můžete uspořádat kroky na následující období. PRO vám umožní zlepšit kvalitu řízení obcí zavedením efektivního systému plánování. Co PRO nabízí:

 • Zachycení hlavních problémů obce a formulace možných řešení
 • Sladění představy různých subjektů o rozvoji obce
 • Vytvoření platformy spolupráce různorodých subjektů v obci
 • Zvýšení připravenosti k podání dotačních žádostí
 • Průmět s územním plánem, financemi, dalšími rozvojovými plány
 • Podklad pro rozhodování orgánů obce
 • Marketingový a informační nástroj

CO NABÍZÍME?

 • Kompletní zpracování PRO
 • Mediální servis PRO (příprava úvodních, průběžných a závěrečných zpráv, článků a dalších informací o realizaci PRO)

JAK PRO VYPADÁ?

Dokument Obce PRO se skládá ze dvou hlavních částí. První část slouží především jako analytické východisko pro část následující. Druhá část pak shrnuje aktivity a plány na následující období a pomáhá obci plánovat a realizovat projekty průběžně napříč celým zmíněným obdobím.

JAK TO ZVLÁDNEME?

My pracujeme, vy navrhujete, připomínkujete a řídíte. Na začátku navrhneme harmonogram zpracování a dle něj se pak odvíjí celá práce. Předpoklad realizace je 3 – 6 měsíců.

Analytické a Strategické dokumenty

 • příprava a realizace analytických data včetně GIS
 • příprava a realizace strategických dokumentů
 • monitoring projektových záměrů (zásobník projektů) včetně správy

Odborné přílohy

 • komplexní zajištění odborných příloh pro Vaše projektové záměry
 • studie proveditelnosti
 • analýzy nákladů a přínosů (CBA)
 • odpadové studie
 • podnikatelské plány
 • technické dokumentace
 • stanoviska kompetentních orgánů