Dotační poradenství a možnosti rozvoje pro podnikatele, obce, školy a neziskovky
Bezplatná konzultace
774 230 210

Sídelní zeleň pro obce

v rámci operačního programu Životní prostředí
min. 250 tis. Kč
pro projekty v hodnotě
max. 60 %
výše podpory z EU
do 15. listopadu 2018
Termín podání žádosti

Informace o dotaci

  • Zakládání ploch a prvků veřejné zeleně (parků, zahrad, sadů, uličních stromořadí, alejí, lesoparků, remízů, průlehů), tj. liniové, skupinové i solitérní výsadby, zatravněné plochy včetně druhově bohatých trávníků, apod. a realizace funkčních propojení přírodních ploch a prvků.
  • Obnova funkčního stavu stávajících ploch a prvků veřejné zeleně (revitalizační zásahy, ošetření stromů, doplnění stávající výsadby).
  • Realizace přírodě blízkých opatření ke zpomalení odtoku a retenci srážkové vody jako součást zakládání a obnovy ploch a prvků zeleně.

 

Přemýšlíte o něčem podobném?

Kontaktujte nás a my vám rádi pomůžeme připravit vše potřebné pro její získání.
Kontaktujte nás