Dotační poradenství a možnosti rozvoje pro podnikatele, obce, školy a neziskovky
Bezplatná konzultace
774 230 210

Rozvoj sociálních služeb

v rámci operačního programu Integrovaný operační program
0,5 – 60 mil. Kč
pro projekty v hodnotě
90 %
výše podpory z EU
běží do 29. listopad 2018
Termín podání žádosti

Informace o dotaci

Na rozvoj sociálních služeb mohou žádat neziskové a příspěvkové organizace, poskytovatelé sociálních služeb, obce a kraje.

Na co lze čerpat?

Podporovány budou projekty, které se zaměřují např. na vybudování zázemí pro:

 • centra denních služeb, denní stacionáře,
 • domovy pro osoby se zdravotním postižením,
 • domovy se zvláštním režimem, chráněné bydlení, azylové domy,
 • zařízení pro krizovou pomoc,
 • nízkoprahová zařízení pro děti a mládež,
 • noclehárny,
 • terapeutické komunity,
 • sociální poradny, sociálně terapeutické dílny,
 • centra sociálně rehabilitačních služeb,
 • podpora samostatného bydlení,
 • pečovatelská služba, osobní asistence, odlehčovací služby,
 • sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením,
 • kontaktní centra, terénní programy

Podporován bude nákup objektů, zařízení a vybavení, výstavba a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb, obnovu a zkvalitnění materiálně technické základny stávajících služeb sociální práce s cílovými skupinami.

 

 

Přemýšlíte o něčem podobném?

Kontaktujte nás a my vám rádi pomůžeme připravit vše potřebné pro její získání.
Kontaktujte nás