Dotační poradenství a možnosti rozvoje pro podnikatele, obce, školy a neziskovky
Bezplatná konzultace
774 230 210

Výsadba ovocného sadu

Informace v kostce

Náklad projektu: 1 275 995 Kč

Získaná dotace: 90%

Klient: Obec Lopeník

Popis projektu

Společně s námi Obec Lopeník v minulých letech úspěšně žádala o dotaci na výsadbu ovocného sadu v obci Lopeník, který se nachází v biosférické oblasti Bílých Karpat. Výsadba ovocného sadu je důležitým aspektem pro obec nejen z důvodu kulturně historického, ale i z důvodů ekologických. Projekt zahrnoval pěstební opatření, odstranění dřevin, výsadbu nových jedinců a budování individuální ochrany rostlin.