Dotační poradenství a možnosti rozvoje pro podnikatele, obce, školy a neziskovky
Bezplatná konzultace
774 230 210

Vybudování edukativní a pohybové stezky pro děti

Informace v kostce

Náklad projektu: 4 940 000 Kč

Získaná dotace: 50%

Klient: Sport Park Rybníček

Popis projektu

Společně s námi Sport Park Rybníček ve Starém Městě v roce 2016 úspěšně žádal o vybudování edukativní a pohybové stezky, která bude děti i dospělé provázet historií sportu a atraktivním způsobem je zapojovat do pohybových aktivit tak, aby se naučili přijímat sport a pohyb jako přirozenou a nedílnou součást každodenního života. Stezka s edukativními a pohybovými prvky zahrnující 3 stanoviště: 1) Edukativní – galerie zaměřená na historii sportu s nástěnnými malbami a foto obrazy s popisky, 2) Pohybové – hravé sportovní prvky přibližující sportovní techniky a náčiní (skoky do dálky, šplh, trampolíny, opičí dráha, autodráha), 3) Společenské – zastřešené podium s venkovním posezením pro společenské akce, přednášky a setkání a odpočinek turistů. Na projektu jsme se podíleli kompletním dotačním servisem i výběrovým řízením.