Dotační poradenství a možnosti rozvoje pro podnikatele, obce, školy a neziskovky
Bezplatná konzultace
774 230 210

Svozové vozidlo a kontejnery na bioodpad

Informace v kostce

Náklad projektu: 2 531 612 Kč

Získaná dotace: 90%

Klient: Obec Lobodice

Popis projektu

Obec Lobodice, ležící na jihu Olomouckého kraje, se rozhodla zareagovat na novou vyhlášku MŽP o způsobu třídění bioodpadu nákupem nové techniky s finanční pomocí z EU.

Prostřednictvím Operačního programu životní prostředí obec úspěšně zažádala o nové svozové vozidlo a kontejnery na bioodpad, díky kterým vyřešila problematiku separace bioodpadu.