Dotační poradenství a možnosti rozvoje pro podnikatele, obce, školy a neziskovky
Bezplatná konzultace
774 230 210

Sovička – místo setkávání pro děti

Informace v kostce

Náklad projektu: 5 986 710 Kč

Získaná dotace: 100%

Klient: Klubíčko Kroměříž

Popis projektu

Klubíčko Kroměříž je centrem setkávání rodit s dětmi, nabízí poradenství, vzdělávání i volnočasové aktivity pro děti. Mezi jeho nejnovější projekty, na kterých jsme se podíleli, patří Dětská skupina Sovička.

Dětská skupina Sovička s kapacitou až 24 dětí je zaměřena na zajištění potřeb dítěte, na výchovu, rozvoj schopností. Dotace je určena na vybudování místa dětské skupiny, její provoz po dobu 24 měsíců, nájemné a kvalifikaci pečujících osob.

Klubíčko má již zkušenosti s provozem DS Klubíčko, kterou realizuje od září 2016 a podáním žádosti na druhou DS Sovička tak reagovalo na potřeby rodičů na Kroměřížsku. Na obou projektech jsme se podíleli zajištěním kompletního dotačního servisu.