Dotační poradenství a možnosti rozvoje pro podnikatele, obce, školy a neziskovky
Bezplatná konzultace
774 230 210

Školní vyukový dvůr

Informace v kostce

Náklad projektu: 1 011 735 Kč

Získaná dotace: 40%

Klient: Rymice

Popis projektu

Pro obec přinesla dotace z Ministerstva pro místní rozvoj ČR finance, díky kterým obec mohla vybudovat školní výukový  dvůr. Dotace ve výši 400 tis. Kč přispěla k vybudování zázemí pro vzdělávání nejen žáků, ale i široké veřejnosti, občanů v oblasti environmentální výchovy.

Další realizací pro obec Rymice bylo rekonstrukce části obce. Obci jsme pomáhali s žádostí a realizací projektu rekonstrukce návsi. Díky dotací se podařilo vybudovat nové chodníky, zrekonstruovat ty stávající, zrekonstruovat zpevněné plochy a také revitalizovat zeleň ve středu obce. Získaná dotace byla z Regionálního operačního programu a činila přes 4 655 220 Kč. Celkové náklady projektu byly 6 650 315 Kč.