Dotační poradenství a možnosti rozvoje pro podnikatele, obce, školy a neziskovky
Bezplatná konzultace
774 230 210

Seperace a svoz odpadu

Informace v kostce

Náklad projektu: 10 486 724 Kč

Získaná dotace: 53%

Klient: Jan Klíčník

Popis projektu

Svoz odpadu – Jan Klíčník sídlí v Tasovicích a zajišťuje pro obce i firmy sběr a zpracování komunálního odpadu, tuhého domovního odpadu, tříděného odpadu a ostatních odpadů včetně plastů, papírů, skla nebo i velkoobjemového odpadu.

Společně s námi Jan Klíčník v předešlém roce úspěšně žádal o dotaci z Operačního programu životní prostředí na rozšíření a zkvalitnění služeb v odpadovém hospodářství. Nové svozové vozidlo, vážící a chipové zařízení s příslušným softwarem, sběrné nádoby rozličného objemu na kov, plast, papír, bioodpad, to vše bylo spolufinancováno z evropských fondů.