Dotační poradenství a možnosti rozvoje pro podnikatele, obce, školy a neziskovky
Bezplatná konzultace
774 230 210

Rekonstrukce chodníků a ploch pro obec

Informace v kostce

Náklad projektu: 4 153 442 Kč

Klient: obec Podolí

Popis projektu

V obci Podolí se podařilo využít možností Regionálního operačního programu. Díky naší spolupráci jsme mohli vylepšit prostranství v centru obce, které slouží jako veřejný prostor pro setkávání občanů. Ze získané dotace se zrekonstruovaly chodníky, zpevněné plochy, ale také se nakoupil nový mobiliář. Součástí byla i obnova zeleně ve veřejném prostoru.