Dotační poradenství a možnosti rozvoje pro podnikatele, obce, školy a neziskovky
Bezplatná konzultace
774 230 210

Modernizace Ateliéru Karla Zemana

Informace v kostce

Náklad projektu: 30 112 671 Kč

Získaná dotace: 90%

Klient: Střední filmová škola Zlín

Popis projektu

Společně s námi Střední filmová škola ve Zlíně (Creative Hill Collage)  v roce 2016 úspěšně žádala o modernizace odborné učebny – Ateliéru Karla Zemana pro výuku multimediální tvorby žáků. Je to místo s velkou atmosférou, které ještě před pětadvaceti lety sloužilo potřebám praktické filmové výroby. V nedávné historii v něm své světoznámé trikové filmy vytvářeli např. režisér Karel Zeman, celovečerní filmy režisér Elmar Klos, kameraman Alexandr Hackenschmied a jiní. Realizace projektu přispěla ke zlepšení prostředí výuky žáků, potažmo i lepší uplatnitelnosti na trhu práce. Pro školu jsme realizovali kompletní zajištění – přípravu dotační žádosti, výběrové řízení i dotační management.