Dotační poradenství a možnosti rozvoje pro podnikatele, obce, školy a neziskovky
Bezplatná konzultace
774 230 210

Přístavba a vybavení odborných dílen

Informace v kostce

Náklad projektu: 50 084 825 Kč

Získaná dotace: 90%

Klient: Střední průmyslová škola Otrokovice

Popis projektu

Střední průmyslová škola v roce 2016 úspěšně žádala o přístavbu odborných dílen. Realizací projektu došlo k vybudování nového komplexně propojeného dílenského prostoru, umístěného v centrálním areálu školy, s dobrou dostupností a propojeností na stávající objekty školy, zejména s ohledem na bezpečnost žáků. Jednalo se o rozsáhlý projekt, který v sobě zahrnoval výstavbu 5 dílen a prostor pro výuku oborů instalatér, autoopravář, gumař-plastikář, autoelektrikář, autoklempíř, elektrikář. Realizace projektu přispěla k výrazně lepší uplatnitelnosti žáků na trhu práce, jelikož ve Zlínském kraji je značný nedostatek kvalifikovaných absolventů technických a řemeslných oborů. Střední škole jsme zpracovávali kompletní dotační dokumentaci, připravovali žádost, výběrové řízení i dotační management.