Dotační poradenství a možnosti rozvoje pro podnikatele, obce, školy a neziskovky
Bezplatná konzultace
774 230 210

Nové školní laboratoře a učebny

Informace v kostce

Náklad projektu: 12 673 140 Kč

Získaná dotace: 90%

Klient: Gymnázium Lesní čtvrť

Popis projektu

Společně s námi Gymnázium Lesní čtvrť v roce 2016 úspěšně žádalo o modernizaci přírodovědných učeben na škole. Jednalo se o učebny biologie, fyziky, chemie a jejich laboratoří. Tato modernizace přispěla k rozšíření klíčových kompetencí žáků gymnázia v oblasti přírodních věd a technických oborů. Žáci jsou tak lépe připraveni na studium na vysokých školách, protože vybavení učeben zajišťovalo především teoretickou výuku bez rozsáhlé možnosti praktické výuky či zapojení digitálních technologií. Realizace projektu tedy přispěla k lepší uplatnitelnosti žáků na trhu práce. Pro gymnázium jsme připravovali dotační žádost, zajišťovali výběrové řízení i dotační management.