Dotační poradenství a možnosti rozvoje pro podnikatele, obce, školy a neziskovky
Bezplatná konzultace
774 230 210

Modernizace zemědělského podniku

Informace v kostce

Náklad projektu: 1 053 957 Kč

Získaná dotace: 40%

Klient: pan Rostislav Svoboda

Popis projektu

Projekt modernizace zemědělského podniku jsme realizovali pro pana Svobodu. Jednalo se o modernizaci provozu, která zahrnovala jednak stavební práce na budově – kravíně – přípravné práce, omítky, klempířské prvky, sociální zařízení, boxy pro koně a další. Po provedené modernizace je budova využívána jako kravín pro chov skotu v plném rozsahu, pomocí opraveného hrazení je možné oddělit jednotlivé části stáda (telata, mladé býky apod). Budova je dále využívána pro prezentaci zemědělské práce pro žáky základních a mateřských škol. Součástí projektu bylo také pořízení baličky píce, která slouží k efektivnímu skladování a dále byly pořízeny boxy pro koně určené k chovu koní, které jsou zařazeny do genových zdrojů a pro koně k rekreačnímu a sportovnímu využití a následné agroturistice. Na projektu jsme tvořili dotační žádost, výběrové řízení a zajišťovali i dotační management.