Dotační poradenství a možnosti rozvoje pro podnikatele, obce, školy a neziskovky
Bezplatná konzultace
774 230 210

Mikrojesle Hvězdička v Ostravě

Informace v kostce

Náklad projektu: 1 912 188 Kč

Získaná dotace: 100%

Klient: S.T.O.P.

Popis projektu

Projektem Mikrojesle Hvězdička  organizace S.T.O.P. rozšířila své aktivity o další podporu rodinám s malými dětmi. Hvězdička je zařízení rodinného typu, které pečuje o děti od šesti měsíců do 4 let. Jedná se o zařízení s okamžitou kapacitou 4 děti v objektu. Mikrojesle nabízí pestrý program a vysoce individuální a proklientsky orientovaný přístup k dětem i rodičům. Péči o dítě zajišťují profesionální pečující osoby. Mikrojesle mají jako hlavní úkol ulehčit zaměstnaným rodičům péči o děti a pomoc jim být lépe uplatnitelní na trhu práce. Díky dotaci došlo k vybudování mikrojeslí, je hrazen provoz po dobu 24 měsíců a kvalifikace pečujících osob. Na projektu jsme realizovali kompletní dotační zajištění a servis.