Dotační poradenství a možnosti rozvoje pro podnikatele, obce, školy a neziskovky
Bezplatná konzultace
774 230 210

Hřiště pro vesnici roku

Informace v kostce

Náklad projektu: 6 103 753 Kč a 4 836 903 Kč

Získaná dotace: 90 a 70%

Klient: obec Kašava

Popis projektu

S obcí Kašava jsme spolupracovali v roce 2017 na projektu, kdy úspěšně žádala na rekonstrukci víceúčelového a fotbalového hřiště, startovací plochy pro SDH. Prostřednictvím rekonstruovaných sportovišť získá obec technicky vyhovující a důstojné sportovní zařízení, a to především pro výuku tělesné výchovy ZŠ a pohybové aktivity MŠ Kašava. Rekonstruované plochy budou sloužit taktéž i pro další návštěvníky areálu (děti a mládež z obce či blízkého okolí, rodiny s dětmi, členové Jednota OREL Kašava, členové SDH Kašava, SK Metropol Podkopná Lhota, FK Štípa atd. Obec Kašava získala v loňském roce titul VESNICE ROKU 2016 České republiky a bude v roce 2018 reprezentovat ČR v evropském kole soutěže. Tento projekt by určitě přispěl k důstojné reprezentaci naší republiky. Pro obec jsme připravovali dotační žádost, výběrové řízení a také zajišťujeme dotační management.