Dotační poradenství a možnosti rozvoje pro podnikatele, obce, školy a neziskovky
Bezplatná konzultace
774 230 210

Zpracování Studie sídelní zeleně + projekt

v rámci operačního programu Životní prostředí
od 250 tis. Kč
pro projekty v hodnotě
85 %
výše podpory z EU
do 2. ledna 2020
Termín podání žádosti

Informace o dotaci

Dotační program pro obce, který umožňuje zpracování Studie sídelní zeleně a zhotovení projektu na úpravu intravilánu obce.

Způsobilým výdajem je pořízení či aktualizace studie systému sídelní zeleně s následnou realizací opatření na zakládání/obnovu funkčně propojených ploch a prvků veřejně přístupné sídelní zeleně (vč. vodních prvků a ploch) vyplývající z této studie.

 

Přemýšlíte o něčem podobném?

Kontaktujte nás a my vám rádi pomůžeme připravit vše potřebné pro její získání.
Kontaktujte nás