Dotační poradenství a možnosti rozvoje pro podnikatele, obce, školy a neziskovky
Bezplatná konzultace
774 230 210

Předškolní vzdělávání

v rámci operačního programu Integrovaný operační program
alokace 700 mil. Kč
pro projekty v hodnotě
90%
výše podpory z EU
od podzimu 2018
Termín podání žádosti

Informace o dotaci

Investice do infrastruktury mateřských škol a dětských skupin za účelem rozšíření kapacity stávajících zařízení nebo vybudování nových.

Žadatelem je mateřská škola, dětská skupina, obec, NNO, kraj, církev.

Typy projektů:

  • Rozšíření stávající kapacity MŠ/DS
  • Zřízení nových MŠ/DS

Dotaci lze použít na:

  • stavba a stavební práce
  • rekonstrukce
  • vybavení učeben a budov
  • pořízení kompenzačních pomůcek
  • pořízení bezpečnostních prvků
  • pořízení herních prvků
  • úpravy venkovního prostranství
  • projektová dokumentace

 

Přemýšlíte o něčem podobném?

Kontaktujte nás a my vám rádi pomůžeme připravit vše potřebné pro její získání.
Kontaktujte nás