Dotační poradenství a možnosti rozvoje pro podnikatele, obce, školy a neziskovky
Bezplatná konzultace
774 230 210

Technika pro lesní hospodářství

v rámci operačního programu Program rozvoje venkova
min. 10 000 Kč
pro projekty v hodnotě
50 %
výše podpory z EU
9. - 30. října 2018
Termín podání žádosti

Informace o dotaci

Na novou techniku a technologie do lesa ministerstvo připravilo 150 mil. Kč.

Žadatelem může být vlastník, nájemce, pachtýř lesních pozemků, který hospodaří dle hospodářského plánu nebo osnovy na min. výměře 3 ha

Na co lze čerpat:

  • stroje a technologie (včetně koně a vleku za koně k vyvážení dříví) pro obnovu, výchovu a těžbu lesních porostů včetně dopravy dříví)
  • stroje ke zpracování potěžebních zbytků (např. štěpkovač, shrnovač klestu, štípací a krátící stroje na palivové dřevo….),
  • stroje pro přípravu půdy před zalesněním (např. půdní fréza, stroje a zařízení pro údržbu lesních cest….),
  • stroje, technologie, zařízení a stavby pro lesní školkařskou činnost (dotaci nelze poskytnout na závlahové systémy),
  • stroje a zařízení pro údržbu a opravy lesních cest
  • mobilní stroje pro sortimentaci a pořez dříví,
  • dočasná úložiště vyzvednutého sadebního materiálu lesních dřevin,
  • mokré sklady dříví

 

Přemýšlíte o něčem podobném?

Kontaktujte nás a my vám rádi pomůžeme připravit vše potřebné pro její získání.
Kontaktujte nás